Algemene voorwaarden ICT-bedrijf

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Waarom algemene voorwaarden voor mijn ICT-dienstverlening?

Algemene voorwaarden zijn onmisbaar om op een transparante en veilige manier zaken te doen als dienstverlener in de ICT. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen over aansprakelijkheid, facturen en betalingen. Tevens kunt u aangeven hoe u uw diensten uitvoert (snelheid, responstijd, verantwoordelijkheden, enzovoorts).

Dienstverlening in de ICT is een heel breed begrip. U kunt voor klanten onderhoud leveren aan hardware en software, of deze juist ontwikkelen, configureren en installeren. Denk ook aan netwerkbeheer of upgrades. Daarbij – of juist als aparte dienst – kunt ook softwarelicenties verkopen of doorleveren. Dienstverleners in de ICT leveren ook steeds vaker ondersteuning (support). Dit kan op afstand (remote support) of op locatie, of een combinatie van die twee.

De wet zegt vrijwel niets over hoe u uw diensten moet leveren, behalve dat u een zorgplicht heeft en dat uw klant tenzij anders afgesproken te allen tijde mag opzeggen (onder vergoeding van gemaakte uren). Het is dan ook zeer verstandig om zelf in de hand te houden onder welke voorwaarden uw diensten worden geleverd.

Met het aanmaken van algemene voorwaarden voor uw ICT-dienstverlening regelt u uw rechten en plichten. Hoe snel reageert u op klantverzoeken? Wat gaat u doen bij meerwerk? Stel u wordt in het weekend gebeld, mag u het dan naar maandag verzetten, of gaat u tegen 200% toeslag direct aan de slag? Al deze zaken kunt u maar beter op voorhand geregeld hebben. Dat voorkomt veel discussie achteraf.

Wat regelen deze algemene voorwaarden voor mijn ICT-bedrijf?

Regel in deze algemene voorwaarden hoe u omgaat met offreren en aanvaarding van werk en (op)levering van uw diensten. Andere relevante zaken als onderhoud, ontwikkeling, intellectuele eigendom, prijzen en betaling, eventuele geheimhouding en aansprakelijkheid komen ook aan de orde. Voor het opstellen van uw document kunt u eerst het voorbeeld bekijken.