Software whitelabel overeenkomst

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Waarom heb ik een software-resellingovereenkomst nodig?

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Bij reselling verkoopt u de software dus niet zelf aan de eindgebruikers, maar zijn de juridische eindgebruikers die van de reseller (de wederverkoper). Met de software-whitelabel-resellingcontract kunt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers beperken. Daarbij is een software-whitelabel-resellingovereenkomst specifiek gericht op het doorverkopen onder white label: de wederverkoper handelt volledig in eigen naam en u blijft buiten beeld.

Wat regelt deze overeenkomst?

In de software-whitelabel-resellingcontract legt u vast onder welke voorwaarden een distributeur de software van een leverancier onder whitelabel mag doorverkopen (reselling) aan derden. Het document regelt onder andere zaken als:

  • Licentieverlening
  • Hoe de white labeling wordt uitgevoerd
  • Welke mate van aanpassing toegestaan is
  • Hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald
  • Welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben
  • Garanties en ondersteuning
  • Aansprakelijkheid
  • Rapportering
  • Betalingsvoorwaarden