Reglement cameratoezicht

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Waarom heb ik een reglement voor cameratoezicht nodig?

Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn bij beveiliging, toezicht of controle. De privacywetgeving – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – stelt eisen bij cameratoezicht. De belangrijkste eis is dat een cameratoezicht-protocol of reglement bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben. Leg dus duidelijk vast hoe dit in uw organisatie gebeurt en hoe met klachten en vragen omgegaan zal worden.

Wat regelt dit reglement cameratoezicht?

Met dit protocol of reglement over cameratoezicht legt u bijvoorbeeld vast met welk doel uw organisatie camera's inzet en welke grenzen en rechten daarbij gelden. Gaat het om bewaking van terreinen tegen inbraak en diefstal, of toezicht op het personeel tijdens het werk? Zijn de camera's verborgen of juist goed zichtbaar, hoe wordt men gewaarschuwd en hoe kan men klagen? En, niet te vergeten: hoe kan men een kopie van beelden krijgen waar men zichtbaar op staat.