Directiereglement

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Waarom heb ik een directiereglement nodig?

Het directiereglement vormt een verzameling regels en afspraken over de verdeling van werkzaamheden, besluitvorming binnen en het begrenzen van bevoegdheden van de directie (het bestuur) van een besloten vennootschap. Het vormt een aanvulling op of regelt vennootschapszaken die niet in de wet of statuten van de vennootschap staan.

Wat regelt dit reglement?

In statuten kan vrijwel alles geregeld worden dat van belang is voor het bestuur van de vennootschap. Vaak wordt ervoor gekozen de statuten vrij algemeen te formuleren. Er wordt dat een directiereglement gehanteerd als aanvulling. Het wijzigen van een directiereglement is eenvoudiger en vaak minder kostbaar dan het wijzigen van statuten. Bij een statutenwijziging moet er eerst een besluit door de aandeelhoudersvergadering genomen worden met vervolgens een bezoek aan de notaris. Een directiereglement kan gewijzigd worden zonder tussenkomst van de notaris. Van belang is verder wel dat het directiereglement niet in strijd is met de statuten of de wet.