Ingebrekestelling

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Waarom heb ik een ingebrekestelling nodig?

Heeft u een contractueel geschil? Dan is in gebreke stellen een belangrijke stap. Hiermee trekt u formeel een streep in het zand: "dit is uw laatste kans om nog tot herstel te komen, anders ga ik de overeenkomst opzeggen en/of schadevergoeding eisen."

Wat regelt deze ingebrekestelling?

Met de ingebrekestelling geeft u aan welke afspraken jullie gemaakt hebben en waar de andere partij in is tekortgekomen, en – niet onbelangrijk – wat de andere partij dient te doen om dit te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het alsnog nakomen van de overeenkomst of het vergoeden van de schade die u door zijn tekortkoming heeft geleden.