Brief verzoek om inzage

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Waarom een verzoek op inzage?

U heeft volgens de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om bedrijven te verzoeken u toegang te geven tot de persoonsgegevens die zij van u verwerkt hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een voorbeeldbrief voor opgesteld, welke u via ICTRecht ook in kunt vullen om zo deze brief meteen door te sturen naar de bedrijven. De persoonsgegevens kunnen in afwijking van het recht op dataportabiliteit in vrije vorm door het bedrijf geleverd worden.

Wat regelt deze brief verzoek tot inzage?

Door middel van een brief verzoek om inzage verplicht u een bedrijf om u de verwerkte gegevens in een overzichtelijk bestand te aan te bieden. Als een bedrijf dit verzoek naast zich neer legt zonder een geldige reden te geven kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.