Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Waarom heb ik een NDA nodig?

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden in situaties waarin deze informatie wordt gedeeld. Er kan bijvoorbeeld toegang tot vertrouwelijke informatie worden gegeven aan een inhuurkracht, of vertrouwelijke informatie worden gedeeld in de onderhandelingen voor een samenwerking of overname. In zulke gevallen dient de NDA zeker te stellen dat de gedeelde informatie ook vertrouwelijk blijft en niet verder wordt gedeeld met andere partijen.

Met de geheimhoudingsovereenkomst spreken de partijen af welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en dus niet verder mag worden gedeeld. Daarbij worden er ook afspraken gemaakt over de de gevolgen wanneer de geheime informatie dan toch wordt 'gelekt' door één van de partijen. Door het sluiten van een NDA kan de inhuurkracht ongestoord zijn werk doen (omdat hij toegang heeft tot de nodige informatie) en kunnen partijen effectief onderhandelen (omdat zij vrij informatie kunnen delen onder de geheimhouding). De NDA speelt daarmee een sleutelrol in het zakelijke leven.

Gebruikelijke situaties waarin een NDA nodig is:

  • Onderhandelingen over een aan- of verkoop
  • Onderhandelingen over participatie in een onderneming
  • Een freelancer inschakelen voor een project
  • Onderhandelingen over een licentiecontract
  • Onderhandelingen over een samenwerkingstraject

Wat regelt deze geheimhoudingsverklaring?

Een NDA regelt bovenal voor welk doel partijen informatie delen en wanneer informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetgeen vaak weer samenhangt met het doel. De NDA kan zowel eenzijdig (slechts één van de partijen verstrekt informatie) als tweezijdig (beide partijen verstrekken informatie aan elkaar) worden gesloten. Verder regelt de NDA wat voor gevolgen de partijen willen geven aan het schenden van de geheimhouding. Dat laatste kan bestaan uit aansprakelijkheid voor schade of – in plaats daarvan of daarbovenop – een boete op het 'lekken' van informatie.

Hoe werkt het?

Wanneer u de vragenlijst start, zal u met behulp van informatie en uitleg door de vragen worden geleid. Aan de hand van uw antwoorden zal een geheimhoudingsverklaring op maat worden gemaakt door ons systeem. Als u inlogt of een account aanmaakt, kunt u de voortgang van de vragenlijst ook opslaan en later terugkomen. Bekijk ook het voorbeeld van de geheimhoudingsverklaring!