Is dit een verwerker?

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies

Waarom moet ik weten of ik met een verwerker heb te maken?

Onder de AVG moet een zogeheten verwerkersovereenkomst gesloten worden met iedere partij die in uw opdracht persoonsgegevens verwerkt. U bent in dat geval de verwerkingsverantwoordelijke en dient met de verwerker, die onder uw verantwoordelijk de gegevensverwerkingen uitvoert, een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Een partij is verwerkingsverantwoordelijke wanneer hij doel en middelen bepaalt van de verwerking. De verwerker is de partij die dat niet doet. De scheidslijn tussen deze twee partijen is vaak dun, zeker omdat verwerkers vaak zelf de middelen (zoals software) kiezen of zelfs bouwen waarmee de verwerkingen worden uitgevoerd. Met deze adviesgenerator weet u of u met een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke te maken heeft.

Wat rolt er uit deze adviesgenerator?

Het advies wijst uit of u met een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke te maken heeft en legt uit wat voor gevolgen dat heeft voor uw relatie met deze partij en voor de persoonsgegevens die u mag met deze derde mag delen. Verder krijgt u ook advies over wat u kunt doen om de situatie zó te wijzigen, dat u risico’s kunt inperken.