Verkoopcontract auteursrecht

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Waarom een Verkoopcontract auteursrecht?

Wie een werk maakt, heeft daarop het auteursrecht. Ook als dit in opdracht van een ander gebeurt. Om de rechten over te dragen, is dan ook een schriftelijk en ondertekend stuk papier (een 'akte') nodig. Hierin legt u vast welke rechten op welk werk(en) worden overgedragen, tegen welke voorwaarden en wat de makende partij nog mag na de overdracht. Auteursrecht (copyright) op een werk kan worden verkocht of overgedragen. Juridisch is het een ‘vermogensrecht’, een niet-stoffelijk recht, en dat is overdraagbaar. Wel is voor overdracht een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk vereist waarin specifiek staat welke rechten en op welke objecten worden overgedragen.

Voorbeelden van werken waarvan het auteursrecht kan worden overgedragen:

  • Software
  • Foto’s en andere afbeeldingen
  • Video’s en animaties
  • Teksten zoals blogs, nieuwsartikelen of boeken
  • Websites (zowel gehele ontwerp, als afbeeldingen, video’s of tekst die daarin voorkomen)
  • Muziek

Wat regelt deze overeenkomst?

Dit verkoopcontract dient allereerst als formele overdracht van het auteursrecht in een foto, tekst, software, website of andere soort werk. Verder regelt het document onder welke voorwaarden deze overdracht plaatsvindt, zoals:

  • Vergoeding voor de maker van het over te dragen werk
  • Licentie voor de maker van het werk, om het bijvoorbeeld nog voor eigen portfolio te gebruiken
  • Garanties, bijvoorbeeld met betrekking tot eventuele rechten van derden
  • Recht op naamsvermelding van de maker (zelfs als deze het auteursrecht heef overgedragen)

Hoe werkt het?

Wanneer u de vragenlijst start, zal u met behulp van informatie en uitleg door de vragen worden geleid. Aan de hand van uw antwoorden zal een verkoopcontract auteursrecht op maat worden gemaakt door ons systeem. Als u inlogt of een account aanmaakt, kunt u de voortgang van de vragenlijst ook opslaan en later terugkomen. Bekijk ook het voorbeeld van het contract!