Stageovereenkomst

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Waarom heb ik een stageovereenkomst nodig?

Een stagiair bij het bedrijf biedt mooie kansen voor beiden. Maar goede afspraken over de manier van werken zijn van belang, zeker in de ICT, waar intellectueel eigendom (auteursrecht) en geheimhouding voorop staan.

Doel van een stage is om praktijkervaring op te doen en te leren van hoe het bedrijf werkt. Maar een stagiair levert ook het bedrijf veel nuttigs op. Denk aan software of websites gemaakt door de stagiair, of een social-media account dat hij of zij onderhoudt.

Het is wel van belang goede afspraken te maken over wat de stagiair mag en moet, en wie eigenaar wordt van zijn of haar resultaten. Omdat een stage geen arbeidsplek is, wordt vaak vergeten dit expliciet te regelen. En een arbeidscontract past ook niet goed bij een stage. Regel daarom deze afspraken in een duidelijk stage-contract.

Wat regelt deze stageovereenkomst?

Met deze stageovereenkomst regel je alle relevante zaken voor een stage, waaronder:

  • Duur van de stage
  • Eventueel toepasselijke cao
  • Stagevergoeding
  • Vakantie
  • Ziekte
  • Nevenwerkzaamheden