Auteursrechtsommatie

Advies nodig? 30 minuten telefonisch advies
Bekijk voorbeeld Download als PDF

Waarom heb ik een auteursrechtsommatie nodig?

Auteursrechtinbreuken op het internet lijken soms eerder regel dan uitzondering. Voor de professionele fotograaf, schrijver of vormgever is dit een doorn in het oog. Wanneer andere partijen zonder toestemming uw foto, tekst of illustratie op een bijvoorbeeld een website, forum of op social media plaatsen, kunt u hen aanspreken om de inbreuk stop te zetten en eventuele schade opeisen die u hierdoor heeft geleden. Het kan natuurlijk ook zijn dat het u niet om geld te doen is, maar vooral als maker van het werk erkend wilt worden en een bronvermelding vereist voor het gebruik van uw werk. Wat uw doel ook is, u kunt deze partij aanschrijven met de Auteursrechtsommatie, een juridische brief die ICTRecht voor u op maat genereert.

Wat als ik niet weet wie de inbreukmaker is?

In sommige gevallen zal de inbreukmaker zelf niet te vinden zijn, bijvoorbeeld wanneer uw foto of tekst anoniem is geplaatst op een forum. Vanzelfsprekend is het in dit geval niet mogelijk om deze partij aan te schrijven met een auteursrechtsommatie. Wel kunt u in dit soort gevallen ook de tussenpersoon, zoals een forumbeheerder, aanschrijven. De mogelijkheden voor schadeclaims zijn dan wel veel beperkter, omdat tussenpersonen in beginsel – maar zeker niet altijd – uitgesloten zijn van aansprakelijkheid. Ook voor dergelijke personen kan ICTRecht de juiste auteursrechtsommatie voor u genereren.

Wat regelt deze auteursrechtsommatie?

De auteursrechtsommatie van ICTRecht regelt alle essentiële onderdelen van een dergelijke sommatiebrief, waaronder:

  • Details van de auteursrechtinbreuk
  • Welke acties de inbreukmaker moet uitvoeren
  • Eventuele schadevergoeding en proceskosten